Litriú: Luaschártaí

Litriú: Luaschártaí

This set of spelling signs is designed to assist pupils with one strategy that they can employ when learning Irish spellings. It consists of five rectangular signs that follow the Féach – Abair – Clúdaigh – Scríobh – Ceartaigh strategy. Each sign also contains a...

Greille Litriú

Teimpléad do dhaltaí chun cabhair a thabhairt dóibh agus iad ag foghlaim litriú, ag díriú isteach ar na straitéisí Féach, Abair, Clúdaigh, Scríobh, Ceartaigh”. I féidir leis an múinteoir an liosta a líonadh isteach gach seachtain. (comhad .doc 69KB) Íoslódáil an...

Litriú le Foghlaim

Liosta litriú le foghlaim le haghaidh Rang VI. (comhad .doc 32KB) Íoslódáil an Comhad… Log In RegisterThis content is for members...

Litriú le Ceartú 05

Scrúdú litriú le haghaidh Rang III agus Rang IV. (comhad .doc 56.5KB) Íoslódáil an Comhad… Log In RegisterThis content is for members...