Bhí Póstaeir Foghraíochta ó Seomra Ranga luaite in iris InTouch na míosa seo:

“Tá cairteacha balla ar a bhfuil líostaí focal le patrúin éagsúla , m.sh. ú, í, ín, óir, aí, uí agus araile ar fáil le híoslódáil saor in aisce ón suíomh Seomra Ranga. Tá na cairteacha seo tarraingteach ildaite agus is fiú iad a bheith i ngach seomra ranga mar ábhar tacaíochta do mhúineadh na foghraíochta agus na litrithe”.

Tá na hacmhainní seo le fáil anseo: https://www.seomraranga.com/category/posters/gaeilge-posters/foghraiocht/