Mata Focal – Téacschaint

Mata Focal – Téacschaint

This resource contains two word mats giving explanations for common text-speak abbreviations as Gaeilge. Pupils could find these fun and useful to create text conversations as Gaeilge as part of a piece of creative writing getting two characters from a story to text...
Mata Focal – Teicneolaíocht

Mata Focal – Teicneolaíocht

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis an téama “Teicneolaíocht”. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht. Cuideoidh sé freisin le teanga ó bhéal, agus na daltaí ag déanamh...