An Aidiacht Shealbhach

An Aidiacht Shealbhach

This selection of five different resources, almost 50 pages, is aimed at pupils in middle and senior classes who are learning the rules associated with An Aidiacht Shealbhach. The pack includes posters with the rules, samples of the rules being applied and two pupil...
An Fómhar – Póstaeir

An Fómhar – Póstaeir

With Autumn beginning to close in, teachers in junior classes especially will be discussing the theme of Autumn with their pupils. This pack of autumn display posters as Gaeilge, containing 52 pages, will motivate pupils to talk about the signs of autumn that they see...
Póstaeir – Mé Féin

Póstaeir – Mé Féin

This resource consists of a set of question posters as Gaeilge on the theme of “Mé Féin” which many classes will be learning about at this time of the year. There are 22 posters in the set as well as a pupil handout with the questions and sample answers. Some of these...
Beannachtaí

Beannachtaí

This photographic resource consists of 26 fully illustrated old Irish Blessings (Beannachtaí). The origins of Irish Blessings are unknown, but it’s likely that they were handed down through the generations in the oral tradition. They were often closely associated with...
Seanfhocail Cuid 4

Seanfhocail Cuid 4

Tá sé riachtanach saibhreas teanga na Gaeilge a mhúineadh sa seomra ranga. Chun an tsaibhreas teanga sin a mhéadú, bain úsáid as an acmhainn nua seo. Sa chomhad seo tá 21 seanfhocail – tá cuid acu cuíosach éasca a mhíniú do na daltaí agus tá cuid eile beagáinín níos...
Nathanna Cainte – Cuid 1

Nathanna Cainte – Cuid 1

Sa chomhad seo tá roinnt póstaeir le nathanna cainte a bheadh úsáideach do dhaltaí agus iad ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga. Tá 15 póstaeir sa chomhad a bheadh oiriúnach chun saibhreas na teanga a mhéadú. Samplaí de na nathanna cainte atá sa...