Mata Focal – Baill den Chorp

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis na baill den chorp. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht. Bheadh sé oiriúnach freisin má tá an múinteoir ag déanamh téama “mé féin”...

County Towns of Ireland

This resource consists of posters of the county towns of Ireland. They are arranged according to their provinces, a different colour for each province. This should make a colourful display while at the same time making them easier for pupils to learn. The list...

Teanga Ó Bhéal – Briathra

‘Séard atá i gceist san acmhainn seo ná sé seit de chártaí (10 gcinn i ngach seit) chun taithí a thabhairt do dhaltaí i labhairt na Gaeilge. Cuirtear an bhéim sna cártaí ar briathra – is í an buncheist ar gach cárta ná “Cad atá á dhéanamh aige/aici/acu”. Is féidir...

Counties of Ireland

This resource consists of posters/flashcards of the counties of Ireland. They are arranged according to their provinces, a different colour for each province. This should make a colourful display while at the same time making them easier for pupils to learn. There are...

Geography Terminology

This resource consists of a range of display posters of Geography Terminology that pupils in middle and senior classes may come across while studying SESE Geography. Also included is a pupil handout of the terminology. Included in the download is a set of 22 common...

Prayers Posters

This resource consists of posters of common prayers that pupils may be learning in class. With decorative purple/lime borders, these nine prayer posters (in English and Gaeilge) will look great displayed in the Sacred Space area of your classroom. Contained in the...