An Aimsir

Bíonn múinteoirí go minic ag plé leis an aimsir sa seomra ranga – b’fhéidir ag déanamh “An Nuacht” sna bunranganna nó ag déanamh réamhaisnéis na haimsire sna hardranganna. Bain úsáid as an acmhainn seo chun foclóir na haimsire a mhúineadh do na daltaí. Tá 10 sórt...

“Have” Questions

This resource contains a set of 50 questions beginning with “Have”. Its aim is to focus in on one particular type of question and to help pupils to construct appropriate sentences as answers, rather than simply a “yes” or “no” response. It could be used with pupils in...

Mata Focal – An Aimsir

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis an aimsir. Tá an foclóir go léir ar aon bhileog amháin. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht faoin aimsir nó faoi réamhaisnéis na...

“Is” Questions

This resource contains a set of 50 questions beginning with “Is”. Its aim is to focus in on one particular type of question and to help pupils to construct appropriate sentences as answers. It could be used with pupils in junior and middle classes or with pupils with...

Mata Focal – Gairmeacha Beatha

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint le gairmeacha beatha. Tá an foclóir go léir ar aon bhileog amháin. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht. Tá cóip lán daite agus tá cóip...

Word Pairs 06

This resource is aimed at younger pupils or pupils with speech and language difficulties. It presents pairs of words which are almost similar in pronunciation. The pupil is required to say each word in every pair aloud making sure they pronounce them properly and...