An Aimsir

Bíonn múinteoirí go minic ag plé leis an aimsir sa seomra ranga – b’fhéidir ag déanamh “An Nuacht” sna bunranganna nó ag déanamh réamhaisnéis na haimsire sna hardranganna. Bain úsáid as an acmhainn seo chun foclóir na haimsire a mhúineadh do na daltaí. Tá 10 sórt...

“Have” Questions

This resource contains a set of 50 questions beginning with “Have”. Its aim is to focus in on one particular type of question and to help pupils to construct appropriate sentences as answers, rather than simply a “yes” or “no” response. It could be used with pupils in...
Resources for Drama

Resources for Drama

Over the past year, as I have been creating new resources for the site, one area which I identified as needing some new resources was the area of drama. This is probably one curricular area in which lots of teachers need some support and the area in which they feel...
Resources for Novels

Resources for Novels

There are lots of resources on the site for a variety of class novels. They cover novels suitable for different age groups throughout the school. The resources include teacher guides, literacy exercises, quizzes, wordsearches, vocabulary flashcards, comprehension...

Mata Focal – An Aimsir

Sa chomhad seo tá foclóir ag baint leis an aimsir. Tá an foclóir go léir ar aon bhileog amháin. Bheadh sé oiriúnach do dhaltaí a bhéas ag déanamh scríbhneoireacht cruthaitheach sa seomra ranga nó ag déanamh saorscríbhneoireacht faoin aimsir nó faoi réamhaisnéis na...