Ocht babhta le sé cheist i ngach babhta, babhta réitigh chomh maith le freagraí go léir ar 130 sleamhnán Powerpoint (PPTX). Tá an Tráth na gCeist seo an-oiriúnach don CBI (IWB) sa seomra ranga nó i halla na scoile. Tá sé oiriúnach do pháistí sna meán ranganna agus sna hardranganna.

I mo scoil fhéin eagraítear é go bhfuil dalta amháin ó rang 3,4,5 agus 6 ar gach foireann. Rinne mé iarracht go mbeadh ceisteanna éasca agus deacair i ngach babhta. (Tá súil agam nach bhfuil botúin ag baint leis na freagraí ná leis an litriú/gramadach, ach má tá botúin ann, bígí cúramach agus tá brón orm!)

Tá súil agam go mbainfidh daltaí i do scoil taitneamh as an Tráth na gCeist seo agus go bhfoghlaimeoidh siad beagáinín Gaeilge ag an t-am céanna. Ná déanaigí dearmad, déan teagmháil liom anseo ná ar Twitter á rá conas a d’eagraigh tú an Tráth na gCeist i do scoil agus conas ar éirigh leis na páistí. Ba bhreá liom griangrafanna a fheiceáil lesi na daltaí ag glacadh páirt sa Tráth na gCeist.

(comhad .pptx 546 KB)

Íoslódáil an Comhad (Tráth na gCeist)

Íoslódáil na Freagraí (comhad .pdf 116 KB)

Íoslódáil Bileog Freagartha (comhad .pdf 103 KB)