Tráth na gCeist 2014Ocht babhta le sé cheist i ngach babhta, babhta réitigh chomh maith le freagraí go léir ar 128 sleamhnán Powerpoint. Tá an tráth na gceist seo an-oiriúnach don CBI (IWB) sa seomra ranga nó i halla na scoile. Tá sé oiriúnach do pháistí sna meán ranganna agus sna hardranganna. I mo scoil fhéin eagraítear é go bhfuil dalta amháin ó rang 3,4,5 agus 6 ar gach foireann. Rinne mé iarracht go mbeadh ceisteanna éasca agus deacair i ngach babhta. (Tá súil agam nach bhfuil botúin ag baint leis na freagraí ná leis an litriú/gramadach, ach má tá botúin ann, bígí cúramach agus tá brón orm!)

Tá súil agam go mbainfidh daltaí i do scoil taitneamh as an tráth na gceist seo agus go bhfoghlaimeoidh siad beagáinín Gaeilge ag an t-am céanna. Ná déanaigí dearmad, déan teagmháil liom anseo ná ar Twitter á rá conas a d’eagraigh tú an tráth na gceist i do scoil agus conas ar éirigh leis na páistí.

Is féidir an comhad a íoslódáil thíos nó is féidir leat é a fheiceáil san Slideshare atá leabaithe thíos freisin.

(comhad .ppt 1.09 MB)

Íoslódáil an Comhad