Rannta agus Amhráin – Oíche Shamhna

by admin on 01/08/2012

 

Dánta / AmhráinTáim ag iarraidh rannta, dánta agus amhráin as Gaeilge a chur le chéile chun tacaíocht a thabhairt do na téamaí éagsúla i gCuraclam na Gaeilge. Má tá dánta/amhráin/rannta agat ag baint le “Oíche Shamhna” a bhí úsáideach agat don téama, fág an dán/rann/amhrán mar nóta ag bun an blagphost thíos.

{ 11 comments… read them below or add one }

admin September 8, 2012 at 11:33 am

Oíche Shamhna
(Fonn: Frere Jacques)

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna,
Báirín breac, báirín breac,
Úlla, cnónna, báirín breac,
Is maith liom Oíche Shamhna.

admin September 8, 2012 at 2:26 pm

Oíche Shamhna

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna,
Rudaí deasa againn go léir.
Úlla, cnónna agus báirín breac
Is féasta againn don tae.

admin September 8, 2012 at 2:56 pm

Oíche Shamhna
Oíche Shamhna, Oíche Shamhna
Coimhéad amach, Coimhéad amach
Tá an chailleach ag teacht
Há Há Há Há
Oíche Shamhna, Oíche Shamhna
Coimhéad amach, Coimhéad amach
Tá na taibhsí ag teacht,
Bhú Bhú Bhú Bhú
Oíche Shamhna, Oíche Shamhna
Coimhéad amach, Coimhéad amach
Tá an damhan alla ag teacht……………
Rí rá rí rá

Ríona Uí Cheallaigh September 10, 2012 at 10:09 am

Na Coisithe
Le Liam S Gógan

I gcoim na hoíche cloisim iad
Na coisithe ag siúl
Airím iad, ní fheicim iad
Ní fios cá mbíonn a gcuaird.

I gcoim na hoíche dorcha
Is an uile ní ‘na shuan,
Airím teacht na gcoisithe
I lár an bhaile chiúin.

An daoine iad nach sona dóibh
Nó anamna i bponc
Nach aoibhinn dóibh an t-ionad seo
Ina gcoónaíd go buan?

I gcoim na hoíche dorcha
Is cách ina thoirchim suain,
‘Sea cloisimse na coisithe
Ag teacht is ag imeacht uaim.

Ríona Uí Cheallaigh September 10, 2012 at 8:34 pm

Oíche Shamhna
Lionard Ó hAnnaidh

Úlla móra, úlla deasa,
Úlla breátha buí,
An bord faoi ualach trom de chístí,
Nach breá an oíche í?

Níor tugadh aon cheacht baile dúinn,
Tá áthas ar ár gcroí,
Beidh cluichí agus spórt sa chistin,
Nach breá an oíche í?

Cnónna móra, cnónna beaga,
Cnónna ar fud an tí.
Dul ó theach go teach ag damhsa,
Nach breá an oíche í?

Oíche Shamhna, oíche álainn,
Oíche aoibhinn í.
Saoire againn ó chúram scoile,
Nach breá an oíche í?

Ríona Uí Cheallaigh September 10, 2012 at 8:34 pm

Oíche Shamhna

Oíche Shamhna, is maith liom í
Ag gléasadh suas, sin spóirt is spraoi
Cailleach dubh is púca bán
Cnónna, úlla agus milseáin

Ciseán lán i mo lámh
Bí cúramach leis an tine chnámh
Tinte ealaíne ag lasadh sa spéir
Áthas ar na páistí go léir

Ríona Uí Cheallaigh September 10, 2012 at 8:35 pm

Oíche Shamhna

Oíche Shamhna, oíche scanrúil,
Oíche a théann na spioraid ag siúl.
An chreatlach agus an chailleach ghránna
An púca agus an vaimpir dhána
Crochaigí suas an puimcín
Bigí ag ithe cnónna moncaí.
Bígí ag canadh is bígí ag damhsa.
Is oiche mhór í, Oiche Shamhna.
Is oíche mhór í Oíche Shamhna.
Oíche Shamhna, oíche scanrúil,
Oíche a théann na paistí ag siúl.
Téann siad ó theach go theach,
Ag lorg milseán nó bairín breac.

Ríona Uí Cheallaigh September 10, 2012 at 8:36 pm

An Púca

Púca! Púca! Is mise an Púca!
Púca! Púca! aon do trí!
Seo í an oíche, Oíche Shamhna
A théim ar cuairt chun do thí!”

“Púca! Púca! Ní tusa an Púca!
Tusa Seáinín Beag O Laoi!
Seo í an oíche, Oíche Shamhna
A bhíonn tú ag súgradh aon, do trí,
Aon, do, trí!”

“Púca! Púca! Is mise an Púca!
Ní mise in aon chor Seán O Laoi!
Feach ar m’fhiacla! Feach im shúile
Béarfaidh mé anocht ort, anocht a chroí,
Anocht a chroí.”

Gillilan McMorrow October 18, 2012 at 3:16 pm

Oíche Shamhna

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna
Aon, dó, trí
Cailleach agus púca ina suí
Úlla agus cnónna
Deoch beag oráiste
Éadaí grinn le gléasadh suas
Tá na páistí sásta
Bairín breac álainn
i gcomhair an tae
Fáinne beag istigh ann
Gheobhaidh mise é!

admin October 19, 2012 at 6:23 pm

Oíche Shamhna

Oíche Shamhna,
Tá an ghealach sa spéir,
Tá na spioraid amuigh,
Is tá eagla san aer.

admin October 19, 2012 at 6:24 pm

An bhfaca tú an Chailleach?

An bhfaca tú an chailleach?
Chonaic mise í,
Lena srón mór fada,
Is a fiacla gránna buí.
Hubail rubail bubail,
Hubail rubail bubail.
An bhfaca tú an chailleach?
Chonaic mise í,
Lena cat mór fada,
Ar an scuab ina suí,
Hubail rubail bubail,
Hubail rubail bubail

Leave a Comment

Previous post:

Next post: