An Maith Leat?

by admin on 30/09/2010

An Maith Leat?

Luaschártaí priontáilte leis an cheist seo agus na frasaí difriúil ab fhéidir leis na daltaí a fhreagairt m.sh.: Is maith liom, Ní maith liom, Is fuath liom, is aoibheann liom srl.

(comhad .pdf 220KB)

Íoslódáil an Comhad

Leave a Comment

Previous post:

Next post: